تهران ، خیابان امیرکبیر ، خیابان ناظم الاطبا جنوبی ، بلوک 11 شرقی ، طبقه سوم ، واحد 509

المنت های دستگاه های صنعتی


المنت های دستگاه های صنعتی تا 800 درجه. Cr20/ni80 nichrome alloys
error: Content is protected !!