تهران ، خیابان امیرکبیر ، خیابان ناظم الاطبا جنوبی ، بلوک 11 شرقی ، طبقه سوم ، واحد 509

المنت های تخت و حلقه ای


المنت های تخت و حلقه ای جهت قالب ها و سیلندرها. Band heater
error: Content is protected !!