تهران ، خیابان امیرکبیر ، خیابان ناظم الاطبا جنوبی ، بلوک 11 شرقی ، طبقه سوم ، واحد 509

مبلمان کوره


پروفیل های (Beam) سیلیکون کارباید، مولایتی، کوردیریتی جهت مبلمان کوره های چینی بهداشتی، مظروف و .... alumina /silicon carbide products
صفحه های ساده (فلت) مشبک و سوراخ دار، مجوف، مولایتی، کوردیریتی و سیلیکون کارباید.
مولایت با ویژگی های mullite هدایت حرارتی پایین، استحکام خمش گرم بالا و مقاومت به خزش بسیار خوب. کار کردن در دمای بالا نزدیک به 1400 درجه و تخلخل پایین بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
کوردریت با ویژگی های cordierite
ضریب انبساط حرارتی پایین. کارکرد در دمای حدوداً 1300 درجه و شوک پذیری بالا.
ماشین کاری بسیار آسان و قیمت نسبتاً مناسب در صنعت احتراق استفاده می شود.
سیلیکون کار باید با ویژگی های silicon carbide
استحکام بسیار بالا در سایش و خمش در دماهای بسیار بالا 1400 الی 2000 درجه سانتیگراد (بسته به باند) هدایت و حبس حرارتی بسیار پایین، مقاومت به خزش بسیار خوب و تخلخل پایین در صنایع به عنوان قطعه ویژه کاربرد دارد که البته شایان ذکر است این گونه سرامیک ها به دلیل های تک بودن اگر توسط شرکت معتبر دنیا تولید گردند این ویژگی های منحصره را دارند.
 
error: Content is protected !!